Timemanagement

Je ervaart je werk veelal als een race tegen de klok en een gevecht tegen deadlines. Het vergt improvisatievermogen en flexibel omgaan met je eigen planning. Professionals werken vaak op onregelmatige tijden en moeten veel ‘last minute’ afhandelen. Het is leuk werk omdat het zo divers is, maar ook veeleisend. Langetermijnzaken komen in die hectiek meestal in het gedrang. Heldere communicatie ook. Want alles moet snel en liefst gisteren af zijn.
Deze training wil handvatten en technieken bieden die de effectiviteit en efficiëntie van deelnemers vergroot. Daarnaast is er veel aandacht voor gewoonten en gedrag, die een goed tijdsbeheer in de weg staan. Ben je een perfectionist? Kun je moeilijk prioriteiten stellen? Kom je nauwelijks toe aan je eigen werk en ben je vooral bezig anderen te helpen?
Deelnemers worden zich bewust(er) van hun tijdsbesteding en leren pro-actief hun tijd te besteden. Ze leren om ontspannen en doelgericht hun werk- en privé-activiteiten in te plannen en die planning te bewaken. Ze leren effectiever en efficiënter te communiceren met anderen.
Belangrijke ingrediënten van de training zijn de methode ‘Getting Things Done’ van David Allen, en het werk van Stephen Covey (‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’).

Wat kan ik na deze cursus/training
Na afloop van de training zijn de deelnemers zich bewuster van hun tijd en maken ze duidelijker keuzes in hun tijdbesteding op basis van belangrijkheid en urgentie. Ze beschikken over handvatten op het gebied van planning en het stellen van doelen.
Doelgroep
Professionals, al of niet in een leidinggevende functie, die hun tijd beter willen besteden. Professionals die toe willen komen aan de zaken die wel belangrijk, maar niet urgent zijn - en die dus vaak op de achtergrond verdwijnen.
Aanpak
Praktijkgerichte training met korte rollenspellen.
Trainingsprogramma
De eerste dag richt zich met name op het leren herkennen van de verschillende vormen van belasting. Deelnemers inventariseren tijdverslinders en brainstormen over mogelijke oplossingen. Ook planningssystemen en het stellen van prioriteiten komen aan bod.
 • Kwantitatieve belasting
 • Kwalitatieve belasting
 • Hoe draagt je persoonlijkheid bij aan de verschillende vormen van belasting
 • Welke andere elementen dragen bij aan de verschillende vormen van belasting
 • IJsberg theorie en de rol van drijvers die je gedrag leiden
 • Het in kaart brengen van je eigen waarden die impact hebben op timemanagement
 • Het in kaart brengen van je eigen kwaliteiten die impact hebben op timemanagement
 • Het inventariseren van tijdrovers
 • Wat is gezonde en wat is ongezonde stress
 • Hoe ga je om met ongezonde stress
De tweede dag richt zich op communicatie en de stap van herkennen naar doen. De deelnemers brengen zelf een casus in en oefenen in effectief en efficiënt communiceren. Een belangrijk onderdeel is het analyseren van het door de deelnemers gemaakte logboek in de periode tussen de eerste en tweede lesdag. Daarnaast richt deze dag zich op de borging van eerder besproken onderwerpen en het delen van de persoonlijke leerervaringen.
 • Je kijkt kritisch naar je eigen fysieke werkplek en je vergelijkt de verschillende eisen die je aan tooling stelt
 • Je onderzoekt of jouw digitale werkplek en huidige tooling wel voldoet aan je eisen
 • Je bestudeert het besluitvorming diagram en je leert deze in de praktijk toe te passen
 • Je bestudeert de Eisenhower matrix en je leert prioriteiten stellen op impact en urgentie
 • Je leert het maken van een planning op dagniveau, weekniveau, maandniveau en op jaarniveau
 • Je maakt kennis met de beginselen van het faseren en het plannen van een project
 • Je begrijpt wat fasering en prioriteiten betekenen voor het omgaan met tijd, geld, kwaliteit, risico en scope
BTW-vrijstelling

De Media Academie is een erkende instelling, als bedoeld in de Europese B.T.W.-richtlijn, waardoor onze opleidingen vrijgesteld zijn van BTW. Op alle andere diensten of aanvullend cursusmateriaal, zaalhuur en arrangementen is de wettelijke BTW van toepassing.

Trainingsinformatie
 • Trainingsnummer:MA-0010
 • Prijs:€ 800
 • Aantal dagen:2
 • Trainingsdata
 • Deze training wordt op aanvraag gegeven.
 • offerte aanvragen

035 – 646 62 62

info@media-academie.nl

download infosheet

Verwante trainingen