Stemanalyse en stemgebruik

Er worden hoge eisen gesteld aan het stemgebruik van een presentator of verslaggever. Niet alleen moet de uitspraak verzorgd zijn, ook moet de stem prettig zijn om naar te luisteren en een eigen “sound” hebben. Elke stem is uniek. Dat moet zo blijven, maar eventuele oneffenheden kunnen worden bijgeschaafd en de stemmogelijkheden kunnen worden uitgebreid of verbeterd. Goed spreken is voor een deel een kwestie van techniek. Lenige spieren, nodig bij het spreken, bevorderen het gemak en de variatie van het spreekgedrag.

Wat kan ik na deze cursus/training
Na afloop van de training is de deelnemer in staat om kritisch te leren luisteren naar de eigen manier van spreken. De training is gericht op het perfectioneren en uitbreiden van de spraakmogelijkheden, waarbij uitdrukkelijk de eigenheid wordt bewaard.
Doelgroep
Iedereen die de zijn stem- en spraakmogelijkheden wil perfectioneren.
Aanpak
'Logopedie' wordt op maat georganiseerd. Data en prijzen op aanvraag.
Trainingsprogramma
De training begint met een logopedische screening, waarbij alle aspecten van het spreekgedrag worden geanalyseerd. Vervolgens wordt op basis van de screening (in overeenstemming met de wensen van de deelnemer) een programma opgesteld, waarbij een keus wordt gemaakt uit de volgende onderdelen:
  • houding
  • adem: oefeningen voor een onhoorbare inademing en een goede verdeling van de adem over de zin
  • stem: oefeningen voor het verbeteren van de kwaliteit en het timbre van de stem en voor het uitbreiden van de stemmogelijkheden articulatie: oefeningen voor een gemakkelijker, pittige en verzorgde articulatie/prosodie: oefeningen voor het spreektempo, de spreekmelodie, accentuering en vloeiendheid. Als de nieuwe techniek in de oefeningen goed beheerst wordt, volgt de toepassing bij het presenteren of tekstlezen.
BTW-vrijstelling

De Media Academie is een erkende instelling, als bedoeld in de Europese B.T.W.-richtlijn, waardoor onze opleidingen vrijgesteld zijn van BTW. Op alle andere diensten of aanvullend cursusmateriaal, zaalhuur en arrangementen is de wettelijke BTW van toepassing.

Trainingsinformatie
  • Trainingsnummer:MA-0159
  • Aantal dagen:0,5
  • Trainingsdata
  • Deze training wordt op aanvraag gegeven.
  • offerte aanvragen

035 – 646 62 62

info@media-academie.nl

download infosheet

Verwante trainingen