Montagetheorie en -analyse: inleiding

De montage van een beeldverhaal is de fase die vaak spannend en magisch is omdat het verhaal dan zijn uiteindelijk vorm krijgt. Deze training leert de deelnemers te kijken naar het maken van een beeldverhaal vanuit de perspectief van een zeer ervaren editor. Hij kijkt met de deelnemers vanuit het resultaat, (het programma, de film) terug naar de montage en uiteindelijk ook naar alle productiefasen daarvoor.
Deze training leert je, naast belangrijke afspraken over montage, ook het ontdekken, benoemen en doorgronden van de grammaticale regels van beeldtaal. Daarbij maakt hij gebruik van voorbeelden uit alle denkbare film- en tv-genres en stijlen: nieuws en actualiteiten, speelfilms, documentaires, animatiefilms, reclames, etc. Dat een nieuwsitem geen kleine speelfilm is, is evident, maar de beeldgrammaticale regels zijn voor beide genres wel identiek. Net zoals de grammaticaregels voor de Nederlandse taal ook identiek zijn voor zowel een krantenartikel, een gedicht, een roman als een handleiding bij een stofzuiger van Philips.
Na deze training zijn vervolgtrainingen mogelijk, b.v. montageanalyse eigen werk.

Wat kan ik na deze cursus/training
Na afloop van de training beschikt de deelnemer over een helder inzicht in de montagetechnieken en -vormen die bedoeld zijn om de aandacht van de kijker te trekken en vast te houden om zo de informatieoverdracht te optimaliseren. De deelnemer analyseert, wordt bewust van en herkent hoe beeldtaal werkt vanuit het perspectief van de montage en leert dit creatief toe te passen.
Doelgroep
Iedereen die de kracht montage wil begrijpen vanuit de grammatica van de beeldtaal, zoals redacteuren, eindredacteuren, verslaggevers, programmamakers, Camjo's, videojournalisten, cameramensen, editors, regisseurs, schakeltechnici, enz.
Aanpak
Tijdens het uit elkaar rafelen van talloze items wordt spelenderwijs de verscheidenheid aan grammaticale regels die in de loop der tijd voor video en film zijn ontstaan gedemonstreerd. Deze regels worden getoond en onderbouwd met legio voorbeelden uit alle programmagenres. Ter plekke wordt met behulp van een non-lineair programma duidelijk gemaakt hoe het item óók gemonteerd had kunnen worden en wat daar de gevolgen van zijn.
Trainingsprogramma
Onderwerpen welke behandeld kunnen worden:
 • Snijden in continuïteit (o.a. invisible cutting)
 • Découpage en montage
 • Kijkrichtingen (welke kant kijkt de directeur van Schiphol op ten opzichte van de milieuactivist die tegen de aanleg van de zesde baan is? En wat voor invloed hebben die kijkrichtingen op het onbewuste niveau van ons, kijkers?)
 • Parallel-montage
 • Verschillende beeldovergangen en het hoe en waarom ervan (o.a. fades, wipes en de zgn. natural wipe)
 • Het zgn. as-probleem
 • Split-edits, ofwel verschoven audio- en videolassen
 • Het gebruik van pauzes
 • Overgangen van close naar medium/totaal met een continue actie
 • Hoe voeg je een meerwaarde toe aan beelden die ze in ongemonteerde vorm niet hebben?
 • Springers in een interview. Hoe vermijd je ze, en hoe maak je ze onzichtbaar (of juist zichtbaar?) Welke oplossingen zijn hier zoal voorhanden?
 • De zgn. entrance en exit cuts (wanneer snij je als iets of iemand het kader inkomt of verlaat?)
 • Het tussenshot of snijshot, het tegenshot, het wegkijkshot
 • Het introductieshot
 • Wat is de 'juiste' lengte van een shot (wordt dat bv. bepaald door de voiceover-tekst of door de visuele inhoud van het shot?)
 • Hoe zet je een langer item (meer dan 4 minuten) in elkaar?
 • Het hoe en waarom van bepaalde camerastandpunten
 • Verschillende relaties tussen twee shots
 • Gebruik van voice over (word-cutting tegenover picture cutting)
 • Wanneer zijn twee shots goed aan elkaar te monteren en wanneer niet? Ofwel, wanneer 'snijdt' iets en wanneer 'klapt' iets? Ook de vele uitzonderingen hierop komen aan bod
 • Huidige mogelijkheden van beeldmanipulatie en de inhoudelijke kanten daarvan (spiegelen we ´de werkelijkheid´ bijvoorbeeld wel of niet?)
 • De zogenaamde objectieve werkelijkheid tegenover de subjectiviteit van de maker. Wat zien we? Hoe kijken we? Zien we werkelijk, of dénken we te zien?
 • De (on)mogelijkheid van journalistieke objectiviteit in het creëren van gebruiken van beelden
 • Het gebruik van 'los' geluid (o.a. geluidseffecten en muziek)
 • Het onder- en oversteken van geluid
 • Het gebruik van tekst bij beeld
 • De fysische aspecten van de waarneming, waaronder het fenomeen aandachtspunten
 • De opbouw van een item: het begin, het midden en het einde
 • Montagelogica
 • Chronologie
 • Beeldsequenties
 • Verhalende, ritmische, grafische, ruimtelijke en spatie-temporele montagevormen
 • Het wel of niet laten zien van talking heads
Items worden zowel op macroniveau (inhoudelijke opzet van een item, uitgangspunten, vertelwijze, gebruik van voice over, etc.) als op micro niveau gefileerd (wat is een goede las en waarom?)
BTW-vrijstelling

De Media Academie is een erkende instelling, als bedoeld in de Europese B.T.W.-richtlijn, waardoor onze opleidingen vrijgesteld zijn van BTW. Op alle andere diensten of aanvullend cursusmateriaal, zaalhuur en arrangementen is de wettelijke BTW van toepassing.

Trainingsinformatie
 • Trainingsnummer:MA-0200
 • Prijs:€ 1100
 • Aantal dagen:3
 • Trainingsdata
 • Deze training wordt op aanvraag gegeven.
 • offerte aanvragen

035 – 646 62 62

info@media-academie.nl

download infosheet

Verwante trainingen