Leidinggeven aan professionals

Misschien dacht je dat je het leidinggeven wel naast je werk kon doen, en valt dat tegen. Of leek het niet zo erg om niet meer ‘one of the guys’ te zijn en is dat toch wel lastig. Misschien dat je nu wel eens wil weten hoe je het eigenlijk doet als leidinggevende.
De meeste leidinggevenden zijn opgeklommen vanuit hun inhoudelijke werk als professional. Je autoriteit ontleen je vaak aan ervaring, vakkennis en anciënniteit. Het leidinggeven doe je hoogstwaarschijnlijk op basis van intuïtie en op een manier die je kent van andere leidinggevenden. Eerst lijkt dat nog niet zo’n probleem, maar na een tijdje loop je vaak toch tegen een aantal zaken aan: leidinggeven blijkt een vak apart!
De training Leidinggeven aan professionals is een brede basisopleiding die inzicht geeft in de dilemma’s rondom leiderschap en die een theoretisch kader biedt van waaruit je verder kunt in de praktijk. De nadruk ligt op ervarend en ontdekkend leren. Door je eigen ervaring in een kader te plaatsen vallen de puzzelstukken op zijn plaats en kun je effectiever en steviger leiding geven.
Deelnemers ontwikkelen hun visie op leidinggeven en ontdekken wat wel of niet handig is aan hun eigen werkwijze. Ze leren balans te vinden tussen inhoudelijk verantwoordelijk zijn én het aansturen, begeleiden en opleiden van de medewerkers waar ze voor verantwoordelijk zijn.

Wat kan ik na deze cursus/training
Deelnemers voelen zich sterker in hun rol van leidinggevende. Ze weten waar ze heen willen en hebben vertrouwen in zichzelf en hun vaardigheid om daarop te kunnen sturen. Ze beseffen dat leidinggeven een vak apart is waarin je nooit uitgeleerd raakt.
Doelgroep
Hoofden van (staf-)afdelingen, seniors, eindredacteuren, hoofdredacteuren, en projectmanagers met lijnbevoegdheid.
Aanpak
Drie blokken van twee aaneengesloten dagen (9.00 tot 17.00 uur) over een periode van drie maanden verspreid. Casussen uit de praktijk worden uitgediept met behulp van een trainingsacteur. Het programma is een mix van theorie, reflectie en ervaren door veel zelf te doen.
Trainingsprogramma
Centraal staat jouw leervraag over hoe jij wil leiding geven. Wat wordt er nu eigenlijk van je gevraagd in deze rol? Daarnaast wordt dieper ingegaan op theorieën rondom macht, stijlen van leidinggeven, communicatie & feedback, besluitvorming, conflicthantering en gespreksvoering. Iedere deelnemer krijgt uitgebreid gelegenheid om met een trainingsacteur zijn gedrag te toetsen op effectiviteit en nieuwe vaardigheden te oefenen. Mogelijke leervragen:
 • Ik ben nu al een tijd bezig als leidinggevende; ik doe alles op intuïtie, maar doe ik het eigenlijk wel goed?
 • Ik heb het idee dat ik nog te veel met de inhoud bezig ben: hoe vind ik hierin balans met mijn leidinggevende taken?
 • Elke keer denk ik dat ik iets beter en sneller kan dan mijn medewerkers: hoe kan ik ze meer zelf laten doen, maar wel de kwaliteit hoog houden?
 • Hoe ga ik om met tegengestelde belangen en conflicten en hoe kan ik daarin onderhandelen?
 • Ik moet regelmatig dingen laten uitvoeren waar ik niet achter sta: hoe motiveer ik mensen daarvoor?
 • Hoe spreek ik medewerkers aan die eerst collega's waren?
 • Hoe voer ik een slecht nieuwsgesprek?
 • Hoe corrigeer ik een medewerker?
 • Hoe corrigeer ik mijn baas?
BTW-vrijstelling

De Media Academie is een erkende instelling, als bedoeld in de Europese B.T.W.-richtlijn, waardoor onze opleidingen vrijgesteld zijn van BTW. Op alle andere diensten of aanvullend cursusmateriaal, zaalhuur en arrangementen is de wettelijke BTW van toepassing.

Trainingsinformatie
 • Trainingsnummer:MA-0003
 • Prijs:€ 2850
 • Aantal dagen:6
 • Trainingsdata
 • Deze training wordt op aanvraag gegeven.
 • offerte aanvragen

035 – 646 62 62

info@media-academie.nl

download infosheet

Verwante trainingen