Coaching Team

Teamcoaching ondersteunt teams (managers en hun medewerkers) in hun ontwikkelingsproces richting een succesvol(ler) team. Dat kan een kort traject zijn als check en verdieping van de gezamenlijke koers en onderlinge samenwerking. En er kan meer tijd nodig zijn als er sprake is van -al of niet uitgesproken- onderlinge irritaties, onvoldoende betrokkenheid of te weinig helderheid over doelen en taakverdeling. De rol van de coach is om belemmeringen voor de verdere groei als team op te sporen, met het team aan oplossingen en alternatieven te werken en zo nodig te trainen in relevante vaardigheden. Daarbij is het doel van de coach om het team het eigen potentieel aan kwaliteiten en mogelijkheden te laten ontdekken.

Doelgroep
De coaching is bestemd voor elk team dat een verbeterslag wil maken in het helder maken van hun doelstelling, de bedrijfscultuur of in de onderlinge samenwerking.
Aanpak
Een intake gesprek, teamsessies van anderhalf uur op onze locatie in Hilversum en een afsluitend evaluatiegesprek. De frequentie van de coachingssesses is gemiddeld 3 tot 4 weken. Het evaluatiegesprek wordt 2 maanden na afloop van het traject gepland om het rendement te kunnen beoordelen.
Trainingsprogramma
Een teamcoaching is altijd maatwerk en de specifieke inhoud wordt altijd vastgesteld door de coach, de leden van het team en de leidinggevende. Dit kan gedurende het traject worden aangepast. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:
  • Onderlinge communicatie
  • Motivatie
  • Samenwerken
  • Assertiviteit
  • Conflicthantering
BTW-vrijstelling

De Media Academie is een erkende instelling, als bedoeld in de Europese B.T.W.-richtlijn, waardoor onze opleidingen vrijgesteld zijn van BTW. Op alle andere diensten of aanvullend cursusmateriaal, zaalhuur en arrangementen is de wettelijke BTW van toepassing.

Trainingsinformatie
  • Trainingsnummer:MA-393
  • Aantal dagen:0,5
  • Trainingsdata
  • Deze training wordt op aanvraag gegeven.
  • offerte aanvragen

035 – 646 62 62

info@media-academie.nl

download infosheet

Verwante trainingen