Coaching Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit gaat vooral over het managen van je eigen persoon. In deze vorm van coachen ligt het accent op je functioneren op de werkvloer. Het gaat over je persoonlijke waarden, overtuigingen, de doelen die je wilt bereiken en de wijze waarop je met anderen samenwerkt. Oftewel: hoe je actief en optimaal een bijdrage kunt leveren aan jouw eigen doelstelling(en), die van je afdeling en van de organisatie.

Doelgroep
De coaching is bestemd voor:
 • Iedereen die een betere balans wil creëren tussen werk en privé
 • Iedereen die zijn of haar persoonlijke doelen helderder wil formuleren en duidelijker wil uitvoeren
 • Iedereen die meer draagvlak voor zijn of haar ideeën en doelstellingen wil creëren, om zodoende meer overtuigingskracht te ontwikkelen
Aanpak
Een intakegesprek, individuele sessies van anderhalf uur op onze locatie in Hilversum en een afsluitend evaluatiegesprek. Gebruik van professionele studio en/of camera, afhankelijk van de coachingsvraag of -behoefte. De frequentie van de coachingssessies is gemiddeld 3 tot 4 weken. Het evaluatiegesprek wordt 2 maanden na afloop van het traject gepland om het rendement te kunnen beoordelen.
Trainingsprogramma
Om de effectiviteit van het coachingstraject meetbaar te maken wordt, samen met de opdrachtgever en coach, in het eerste gesprek, de door jou gewenste doelstelling zo concreet mogelijk geformuleerd. Omdat deze doelstelling(en), op meerdere niveaus de organisatie kunnen raken, rekenen we op de betrokkenheid van de opdrachtgever gedurende het verloop van het traject in de vorm van wederzijdse terugkoppeling. Hierbij blijft natuurlijk de vertrouwelijkheid tussen coach en coachee gerespecteerd. Na afloop van het coachingstraject vindt er altijd een terugkoppeling plaats naar de opdrachtgever en een evaluatie. Vanzelfsprekend zal dit geen schriftelijk verslag zijn over de inhoud van de coachingsgesprekken. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:
 • Bewust worden kwaliteiten en valkuilen
 • Inzichtelijk maken van belemmerende overtuigingen
 • Hoe kun je je kwaliteiten bewuster inzetten om je doelen te bereiken
 • Welk effect op je werkomgeving heeft je huidige stijl van communiceren
 • Welk effect op je werkomgeving heeft je huidige gedragsstijl
BTW-vrijstelling

De Media Academie is een erkende instelling, als bedoeld in de Europese B.T.W.-richtlijn, waardoor onze opleidingen vrijgesteld zijn van BTW. Op alle andere diensten of aanvullend cursusmateriaal, zaalhuur en arrangementen is de wettelijke BTW van toepassing.

Trainingsinformatie
 • Trainingsnummer:MA-391
 • Aantal dagen:0,5
 • Trainingsdata
 • Deze training wordt op aanvraag gegeven.
 • offerte aanvragen

035 – 646 62 62

info@media-academie.nl

download infosheet

Verwante trainingen