Aansturen zonder strepen

Hoe krijg je medewerkers met je mee zonder dat je strepen op je schouders hebt? Zonder dat je mogelijkheden hebt om iemand in officiële gesprekken te beoordelen? En zonder dat je iemand een promotie kunt geven? Als coördinator, samensteller of koploper kom je deze vragen vast tegen. Aansturen zonder strepen komt veel voor in de mediabranche. Je geeft formeel geen leiding aan je team, maar je bent wel verantwoordelijk voor de teamresultaten zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de programma’s. Dat kan een lastige positie zijn. Enerzijds ben je ‘gewoon’ collega, anderzijds moet je soms je nek uitsteken, je baas verdedigen of een collega corrigeren. Hoe doe je dat? Hoe motiveer je je collega’s ? Hoe stel je grenzen als het gaat om te laat komen of te vroeg weggaan? Hoe beïnvloed je zonder op je strepen te hoeven (en kunnen) gaan staan?
De training ‘Aansturen zonder strepen’ richt zich op professionals, die in hun functie collega-professionals aansturen. Je leert er om ontspannen en authentiek de leiding te nemen als dat nodig is. Om bewuster te kiezen voor gedrag op maat, dat past bij de situatie en bij de persoon tegenover je. Zodat anderen dit als natuurlijk leiderschap accepteren en je inbreng als ondersteunend ervaren.

Wat kan ik na deze cursus/training
Deelnemers zetten bewuster hun eigen kwaliteiten in bij het aansturen van collega-professionals. Ze hebben meer handvatten om in verschillende situaties effectief invloed uit te oefenen.
Doelgroep
Iedereen die leiding geeft zonder formele bevoegdheden, bijvoorbeeld samenstellers, koplopers en coördinatoren en plaatsvervangend eindredacteuren.
Aanpak
De training omvat vier dagen. Twee aaneengesloten dagen van twee dagdelen (9.30 - 17.00 uur). De derde dag is met een acteur. Met een tussenperiode van telkens twee weken volgen nog twee dagen, elk van twee dagdelen.
Trainingsprogramma
Deze energieke training omvat theorie, reflectie, discussie en oefeningen. Na elk trainingsblok formuleren de deelnemers een persoonlijke doelstelling om inzichten en technieken in de praktijk te oefenen. De eerste dag staat ieders eigen definitie en vorm van aansturing centraal: wat betekent 'leiding nemen' voor jou en hoe gemakkelijk of ongemakkelijk gaat aansturen je af? De deelnemers onderzoeken waar ze goed in zijn en inventariseren specifieke knelpunten. Situationeel leidinggeven wordt als theorie kort behandeld (hier wordt in de vervolgtraining 'Leidinggeven aan professionals' dieper op ingegaan). De tweede dag besteedt onder andere aandacht aan de interactie met anderen. Naast inzicht in natuurwetten over actie en reactie is er aandacht voor het fenomeen “lastig gedrag”. Wat maakt gedrag lastig en hoe er mee om te gaan? Relevante coachingsvaardigheden worden besproken en geoefend, die effectiever aansturen bevorderen. Speciale aandacht krijgt het hanteren van stresssituaties. Deelnemers nemen hun eigen, mogelijk remmende, overtuigingen en patronen onder de loep en oefenen in het ombuigen ervan met behulp van praktische instrumenten, zoals de Rationeel Emotieve Training (RET). De derde dag staat in het teken van invloed uitoefenen in verschillende situaties. Daartoe brengen de deelnemers een eigen casus in en oefenen ze in diverse leiderschapsstijlen met een acteur. De kunst van feedback geven en ontvangen is een belangrijk onderdeel van deze dag. Op de vierde dag is er gelegenheid om punten op de i te zetten en verdieping aan te brengen op onderdelen waar daar behoefte aan is. Vaak staat deze dag in het teken van intervisie. De deelnemers bepalen grotendeels welke onderwerpen behandeld worden Mogelijke leervragen:
  • Ik wil graag lid van het team zijn en niet een aparte status hebben als degene die het team aanstuurt. Mijn eindredacteur wil dat ik me meer profileer. Hoe doe ik dat?
  • Ik ben redelijk goed in het begeleiden van mijn team. Ik heb alleen een hekel aan gesprekken waarin ik mensen moet corrigeren. Zijn er tips die het me makkelijker maken om die gesprekken te voeren?
  • Ik merk aan reacties van collega's dat ik nogal dominant kan overkomen en dat dat niet altijd even prettig is. Hoe kan ik beter overkomen?
  • Ik heb het gevoel dat ik altijd de beste ideeën moet hebben om invloed te hebben. Is dat wel zo?
BTW-vrijstelling

De Media Academie is een erkende instelling, als bedoeld in de Europese B.T.W.-richtlijn, waardoor onze opleidingen vrijgesteld zijn van BTW. Op alle andere diensten of aanvullend cursusmateriaal, zaalhuur en arrangementen is de wettelijke BTW van toepassing.

Trainingsinformatie
  • Trainingsnummer:MA-0160
  • Prijs:€ 2250
  • Aantal dagen:4
  • Trainingsdata
  • Deze training wordt op aanvraag gegeven.
  • offerte aanvragen

035 – 646 62 62

info@media-academie.nl

download infosheet

Verwante trainingen