Aansturen van stagiairs

Een eendaagse inspirerende training voor (media)professionals die stagiaires willen motiveren, inspireren en aansturen. Besef dat stagiairs vaak met weinig ervaring en vakinhoudelijke bagage aan hun stageperiode beginnen. De training Aansturen van stagiaires is een basistraining met een theoretisch kader waarmee u uw kennis en ervaring optimaal kunt overdragen in de praktijk. De nadruk in de training ligt dan ook op ervarend en ontdekkend leren.

Wat kan ik na deze cursus/training
Na afloop van deze training kunt u op een juiste manier feedback geven en kunt u uw stijl van communicatie aanpassen aan de verschillende gedragsstijlen en opleidingsniveaus van stagiairs. Bovendien heeft u als begeleider inzicht in uw eigen kwaliteiten, valkuilen en allergieën, waardoor u de stagiairs op gelijke wijze kunt helpen bij zelfreflectie.
Doelgroep
Deze training is bedoeld voor (media)professionals die stagiairs willen leren begeleiden tijdens hun stageperiode.
Aanpak
In overleg met de deelnemers wordt er óf een aantal hypothetische casussen ingebracht óf er wordt aan de deelnemers gevraagd een situatie uit de praktijk te beschrijven en deze als casus in te brengen. Deze casussen worden behandeld door middel van rollenspellen die met een camera worden opgenomen. Tevens wordt er aandacht besteed aan het opzetten van een adequaat begeleidingsplan dat toegespitst is op de ontwikkelbehoefte van de individuele stagiairs. Deze praktijkgerichte benadering zorgt ervoor dat elke deelnemer zo effectief mogelijk terugkoppeling krijgt.
Trainingsprogramma
Het op een juiste manier terugkoppeling geven wordt besproken aan de hand van feedback-technieken. Er zal ook aandacht gegeven worden aan de tijdsdruk waaronder gewerkt wordt en de impact hiervan op het al dan niet geven van feedback. Gedragsstijlen worden in kaart gebracht aan de hand van een model. Om inzicht in eigen kwaliteiten, valkuilen en allergieën te krijgen wordt er gebruik gemaakt van kernkwaliteiten. De techniek die gebruikt wordt bij het uitwerken van kernkwaliteiten is bij uitstek een techniek waarmee de begeleider de stagiairs met zelfreflectie kan helpen. Tenslotte komen ook de planning, opbouw en structuur van het individuele begeleidingsplan aanbod. Met deze methoden en technieken kunt u naast het leerproces ook de toegevoegde waarde van de stagiaire optimaliseren. Bovendien zal het begeleidingsplan door het structureren van doelstellingen, afspraken en feedbacksessies een onderdeel van uw HR cyclus zijn.
BTW-vrijstelling

De Media Academie is een erkende instelling, als bedoeld in de Europese B.T.W.-richtlijn, waardoor onze opleidingen vrijgesteld zijn van BTW. Op alle andere diensten of aanvullend cursusmateriaal, zaalhuur en arrangementen is de wettelijke BTW van toepassing.

Trainingsinformatie
  • Trainingsnummer:MA-411
  • Prijs:€ 495
  • Aantal dagen:1
  • Trainingsdata
  • Deze training wordt op aanvraag gegeven.
  • offerte aanvragen

035 – 646 62 62

info@media-academie.nl

download infosheet

Verwante trainingen