Maatwerktraining voor av-productieteam AEGON

Media Academie ontwikkelde een maatwerk training voor het vergroten van de kwaliteit en originaliteit in de berichtgeving van Aegon.

Als het tegenwoordig in een vergadering over ‘dauwdruppels’ of ‘drie muntjes’ gaat, dan weet iedereen wat er wordt bedoeld. De medewerkers van de afdeling Tekst & Beeld van Aegon volgden een training bij Media Academie om de professionele uitstraling van hun inhoudelijke items te verbeteren. Sindsdien spreekt iedereen letterlijk en figuurlijk dezelfde taal.

Productie professionele video-items

Hypotheekrente, kwartaalcijfers en de gevolgen van het Lenteakkoord voor pensioenen. Allemaal belangrijke zaken, maar hoe breng je ze op een interessante en begrijpelijke manier in beeld? En zodanig dat de informatie goed overkomt?

De redactie van het Aegon av-productiebureau: 5 redacteuren, een cameraman en een editor, vervaardigt in zijn huidige samenstelling items voor zowel de interne als de externe communicatie. Om het team en haar producties als geheel te professionaliseren, is Aegon op zoek gegaan naar een trainingsoplossing. Media Academie werd gevraagd met een voorstel te komen voor een maatwerktraject.

Vergroten kwaliteit wordt gezamenlijke verantwoordelijkheid

De opleider uit omroepland bood als oplossing een maatwerktraining in Itemregie. Niets bijzonders op het eerste gezicht. Toch onderscheidt zij zich van andere opleiders door de vorm en inhoud van de training op elkaar af te stemmen. Dit betekent dat naast focus op inhoudelijke training, het trainen van vaardigheden, ook nadruk wordt gelegd op de vorm van de training. In dit geval werd het maatwerktraject opgebouwd uit het leren maken van items waardoor de deelnemers alle stappen in het productieproces doorliepen.

aegon

Nog belangrijker is dat Media Academie haar cursisten traint in de rol die zij (gaan) vervullen. Projectleider Harald de Jong legt uit waarom: “Uitgangspunt voor ons in alle trainingen en opleidingen is dat we deelnemers trainen in de rol die ze (gaan) vervullen. Met de bijbehorende expertise. Maar ook in de fasering van een verhaal of productie. Wat gebeurt er in de fase voorafgaand aan je rol en wat erna? Dat is enorm belangrijk om hoogwaardige items of verhalen te kunnen maken. Omdat je dan de kennis en expertise hebt om te kunnen sturen in dat proces en om feedback te kunnen geven. Je weet immers waar je over praat. Juist hierin zijn we onderscheidend van andere opleiders.”

Met deze aanpak en visie van Media Academie leerde het team niet alleen de benodigde vaardigheden om hoogwaardige items te maken, maar leerden zij daadwerkelijk het vak van Itemregisseur. Voor het team van Aegon werd het rendement van training hiermee dan ook verhoogd.

“Naast inspiratie en praktische vaardigheden heeft dit maatwerktraject veel gedaan voor het groepsgevoel” vertelt Debora de Laaf van Aegon. “Nu gebruikt iedereen bijvoorbeeld hetzelfde vocabulaire en wordt er meer met elkaar meegedacht over de inhoud van de items. Dat is goed om te zien.”

Samen naar een hoger niveau

Gedurende drie dagen werden verschillende trainers ingezet om in de afzonderlijke disciplines te trainen en te werken aan verschillende vaardigheden en achterliggende theorie. Hoe vertel je bijvoorbeeld een inspirerend verhaal, hoe breng je het mooi in beeld en hoe zorg je ervoor dat degene die je interviewt de antwoorden geeft waar je inhoudelijk wat aan hebt?

“We hebben veel praktische kennis opgedaan en wat we geleerd hebben is direct toepasbaar”vindt Debora de Laaf, Manager Communicatie Nederland Advies & Productie bij Aegon. “Daarnaast is het goed om als team samen te oefenen. Door je eigen werk en dat van anderen te bekijken en te bespreken leer je veel.”

De medewerkers van Aegon gingen aan de slag met onder andere tekstschrijven, interviewtechniekenstorytelling en stand-up presentatie. “Als iedereen voor ogen heeft hoe je van begin tot eind de kwaliteit van een item kunt vergroten, til je daarmee de teamprestatie naar een hoger niveau. Dan wordt het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit”, vindt Harald de Jong. “Niet iedereen is overal goed in, maar door te zien welke kwaliteiten verschillende mensen hebben, weet iedereen ook waar je in de toekomst kunt aankloppen voor advies over een bepaald onderdeel”, vindt ook De Laaf.

Uniformiteit op de lange termijn

Vooraf nadenken over hoe je een verhaal op een boeiende manier kunt opbouwen is noodzakelijk om iets krachtig neer te zetten. Tijdens de training deden de deelnemers inspiratie op over hoe ze in de toekomst hun berichten op een creatievere manier vorm kunnen geven. “Samen leren zorgt vaak voor uniformiteit op de lange termijn. Je kunt elkaar scherp houden en dat vergroot de effectiviteit van het trainingstraject” vindt De Jong. Toch was de training voor de medewerkers van Aegon niet alleen maar leuk. Met name de stand-up presentatie was een uitdaging. “Dit onderdeel was best spannend. Ons team staat immers niet elke dag voor de camera” lacht De Laaf. “Heftig, maar uiteindelijk goed voor het zelfvertrouwen.”

Wilt u meer informatie over de maatwerktrajecten van Media Academie of over het maatwerktraject dat de Media Academie ontwikkelde voor de Aegon? Neem vrijblijvend contact op met opleidingsadviseurs Belinda Gelsema of Harald de Jong via 035 – 646 62 62 of stuur een e-mail naar info@media-academie.