Management, Team en Persoonlijke coaching

In aansluiting op het trainingsaanbod beschikt Media Academie over een pakket aan coaching instrumenten. Deze zijn bedoeld voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van professionals en jong talent in het mediawerkveld.

Voordelen van coaching door Media Academie

 • vergroten van de productiviteit en effectiviteit van uw medewerkers
  tevreden medewerkers
 • optimaal rendement uit coaching ook op afdelings- en organisatieniveau
 • inzicht in de organisatie op meerdere niveaus tegelijkertijd: op persoonlijk niveau en in de werking van processen en systemen
 • coaching instrumenten voor alle lagen in de organisatie

Verschillende soorten van coaching

Media Academie kent de volgende coaching instrumenten:

Vakkundige coaches

De coaches van Media Academie zijn pas écht tevreden als je kunt leren door te ervaren en  daarop te reflecteren. Èn wanneer je de ruimte krijgt om het geleerde toe te passen in de dagelijkse (werk)praktijk.

Om dit te bereiken zet de Media Academie vakkundige coaches in (onder andere afkomstig uit de mediabranche) die hun praktijkervaring, kennis en know-how inzetten voor de persoonlijke en professionele groei van onze klanten. Media Academie betrekt ook altijd de organisatie van de medewerker in het coachingstraject om hem of haar de ruimte te bieden ook daadwerkelijk te kunnen veranderen. Immers, veranderen is moeilijk als de rest van de organisatie niet mee verandert en hetzelfde blijft doen. Bovendien zijn onze coaches getraind in het opvangen van signalen tijdens het coachen die van belang kunnen zijn voor de bedrijfsvoering van de organisatie. Dit draagt mede bij aan het gewenste, daadwerkelijke effect van een coachingstraject.

Gegarandeerd resultaat

omdat medewerkers in staat worden gesteld om hun vak beter uit te oefenen, aansluiting te houden bij nieuwe ontwikkelingen en hun horizon weten te verbreden.

Maximaal rendement

Maximaal rendement voor de organisatie omdat:

 • uw medewerkers zich op persoonlijk en professioneel niveau ontwikkelen
 • de omgeving, oftewel de organisatie van de medewerker, betrokken wordt bij het verandertraject
 • terugkoppeling van onze coaches ervoor zorgt dat een organisatie kan mee veranderen

Aanpak in Coaching

Om maximaal rendement uit coaching te kunnen garanderen, hanteert de Media Academie de volgende aanpak:

Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid

 • In overleg met u, de opdrachtgever, denkt Media Academie mee of het inzetten van coaching een passend instrument is, als antwoord op de coachingsvraag of coachingsbehoefte.
 • U ontvangt een advies welke vorm van coaching het meest geschikt is.
 • U ontvangt, indien relevant, tussentijds een terugkoppeling van de coach en altijd na afloop van het coachingstraject.

Aandacht

Voorafgaand aan het coachingstraject, organiseert Media Academie een intakegesprek met de opdrachtgever, de coach en de persoon die gecoacht gaat worden.

Concrete en meetbare doelen

Na afloop van het intakegesprek overlegt de Media Academie concrete en meetbare doelen voor het coachingtraject.

Betrokkenheid

Van de leidinggevende of de Human Resource Manager, vragen wij een continue betrokkenheid gedurende het coachingstraject. Hierdoor kunnen relevante signalen over en weer teruggekoppeld worden; zowel aan de organisatie als aan de coach.

Vertrouwen en respect

Wederzijds respect en vertrouwen vormen voor Media Academie uitgangspunten in de gesprekken tussen coachee en coach.

Expertise en werkwijze

 • thematische en modulaire opzet: modules kunnen gekoppeld worden en sluiten naadloos op elkaar aan.
 • instappen is mogelijk op elk gewenst thema
 • elke module past tevens in de structuur van een organisatie
 • Media Academie maakt gebruik van geaccrediteerde tools zoals DISC

Veranderen is moeilijk als de rest van de organisatie hetzelfde blijft doen!

Media Academie ziet coaching als een instrument dat ingezet kan worden voor de gehele organisatie. Of het nu gaat om individuele coaching of om teamcoaching; het leerdoel staat altijd in de context van een afdeling en een organisatie!

Meer informatie

Onze aanpak in coaching en coachingstrajecten lichten wij graag toe tijdens een persoonlijke afspraak. Maak vrijblijvend een afspraak met onze opleidingsadviseurs via telefoonummer 035 – 646 62 62 of stuur een e-mail naar info@media-academie.nl.