Media Academie interviewt Sander van Hecke van ID College

Speelse taaltraining voor onderwijscatalogus

ID College is een grote onderwijsinstelling in Zuid-Holland voor MBO en VAVO met zo’n 11.000 studenten en 1.000 medewerkers. Ontstaan uit een fusie van kleinere onderwijsinstellingen met vestigingen in Leiden, Zoetermeer, Gouda, Alphen aan den Rijn, Woerden, Leidschendam-Voorburg en Katwijk. Het College geeft onderdak aan zo’n 100 opleidingen voor mbo, educatietrajecten, contractonderwijs en volwassenonderwijs. Denk hierbij aan opleidingen in welzijn, gezondheidszorg, techniek & ICT, economie, orde & veiligheid en bijvoorbeeld in sport & bewegen. De studenten verschillen in leeftijd. Enerzijds heb je een groep van 16-jarige VMBO’ers en anderzijds is er een groep van zij-instromers die ouder zijn, soms boven de 21 jaar.

Na fusie van de verschillende onderwijsorganisaties ontstond 4 jaar geleden het idee voor Project Flex-ID. Een nieuwe vorm van interne samenwerking voor de afstemming van onderwijsprogramma’s en communicatie naar studenten. 25 Onderwijsprofessionals uit de verschillende opleidingen, komen wekelijks een dag bij elkaar om aan het project te werken. Hoofdtaak van Projectgroep Flex-ID is het ontwikkelen van een leeromgeving waarin studenten optimaal een studie kunnen volgen die helemaal past bij hun drijfveren en mogelijkheden. Via de digitale leeromgeving krijgen studenten toegang tot de onderwijsinformatie. Daarom is het van cruciaal belang om teksten te schrijven die studenten aanspreken en waar zo min mogelijk onderwijsjargon in staat.

Sander van Hecke, Onderwijskundig ontwikkelaar, is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het project. “Als alles volgens plan verloopt, ronden we deze zomer de digitale onderwijscatalogus af en kan het geïmplementeerd worden in de organisatie zodat het gewaarborgd blijft voor de toekomst”, aldus Sander.

Het schrijven van de onderwijsprogramma’s is een lastige klus omdat de informatieve teksten leesbaar en toegankelijk moeten zijn voor zowel 16-jarige VMBO’ers als de zij-instromers die ouder zijn dan 21 jaar. Deze doelgroepen zijn eerder geneigd om filmpjes en video’s te bekijken dan teksten te lezen.

Sander riep dan ook de hulp in van Media Academie om de projectgroep op te leiden in het schrijven van teksten voor intranet. Waarom Media Academie? “Ik had ook een ‘saaie’ schrijfschool kunnen benaderen” zegt Sander maar hij koos liever voor een meer speelse opleiding. “Media Academie traint de omroeporganisaties en weet dus als geen ander hoe je met verschillende doelgroepen moet communiceren. Ook maakten ze een goede indruk door de snelheid van reageren, de inhoud en opzet van de maatwerk training en het bijbehorende prijskaartje.”

In de maatwerk training ‘Schrijven voor een online leeromgeving’voor ID College, lag de focus op:
 • Strategie: lezer, doel en medium
 • Structuur: effectieve opbouw van content
 • Stijl: woordkeus en zinsbouw afgestemd op gebruikers

Na een dag training ging de projectgroep direct aan de slag met het schrijven van teksten en wisselden ze ervaringen uit. Het liefst wil de groep over een tijdje nog een dag bij elkaar komen om feedback te krijgen. Sander vindt het opvallend om te zien dat de projectleden, allemaal rotten in hun vak, toch nog nieuwe elementen geleerd hebben. “Ze weten heel veel over allerlei onderwijstoepassingen. Maar hoe je leerstof aantrekkelijk kunt opschrijven en weergeven, dat werd ze bijgebracht door Media Academie!” Ze leerden diverse technieken en kregen tips aangereikt.

En Sander zelf? Wat is hem bijgebleven van de training? Hij is er nóg meer van overtuigd dat studenten bij lange zinnen in teksten afhaken en online weg zijn voordat je het weet. Dus is Sander van plan om te gaan werken aan het beschikbaar maken van beeldmateriaal. Alles om de digitale leeromgeving nog aantrekkelijker te maken voor jongeren! Maar er is nog meer.
“Om het geleerde in eigen hand te houden gaan we een Train The Trainer variant van de training organiseren. Een van de redenen hiervoor is dat er vanuit de organisatie veel meer belangstelling is voor het volgen van deze training. Dit is dan een kosteneffectieve optie om de kennis en ervaring voor langere tijd te waarborgen.”

Aan welke eisen moet een informatieve tekst in een online leeromgeving voldoen?
 • Actieve taal, concreet en direct te begrijpen
 • Stijlnorm is verzorgde spreektaal
 • Een alinea omvat 1 onderwerp
 • Een zin bevat 1 gedachte
 • Een zin bevat ten hoogste 15 woorden

Wat zijn de woorden die Sander te binnen schiet als hij terugkijkt op de training van Media Academie? “Kort, Snel resultaat, Effectief, Doeltreffend, Veel praktische tips, Handvatten”, maar ook de uitspraak “Ok, hier kan ik meteen wat mee” zijn pakkende woorden van Sander.

Over een vervolgtraject denkt hij nog na. “Het is nu nog niet duidelijk of er lesstof verdiept of geoefend moet worden. Wel is het zo dat er nu alleen tekst in de digitale leeromgeving staat. Dat zal straks een afstemming moeten worden tussen tekst, illustratie en video.”

Media Academie: geen saaie schrijfschool maar een speelse training!

Hoe zorg je ervoor dat je verhaal of boodschap echt impact heeft?
Kies voor een training van de Media Academie! Bijvoorbeeld:
 • Interviewtechnieken, basis voor een goed gesprek
 • Beeldend schrijven
 • Storytelling in tekst en beeld
 • Effe een filmpje maken?
 • Short film voor TV en internet
 • Videoproductie op smartphone of tablet